Hemicrepidius sinuatus (Lewis, 1894), コクロツヤハダコメツキ

Familie: Elateridae / Dendrometrinae / Dendrometrini

Verbreitung: Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu), eine weitere Unterart auch auf Yakushima.

Hemicrepidius sinuatus
13.7.2023; Tateshina; Präf. Nagano.